Hrad Valečov – Amfiteátr v českém ráji
Původní dřevěný hrad postavili ve skalách Valečovští z Valečova po roce 1300. Hrad byl i částečně vytesán do okolních pískovcových skal.
Zajímavostí je český název hradu, protože v tehdejší době se pojmenovávalo především německy. V pramenech se hrad uvádí jako pustý od roku 1652, ale později se sem nastěhovala na dobu kolem dvou století chudina, která byla násilně vykázána v roce 1892 do obecního chudobince. Valečov v té době sloužil i jako zdroj levného stavebního materiálu.

Následující akce PROGRAM